Polityka Prywatności

Czytając, przeglądając czy używając niniejszy serwis internetowy (Serwis) lub dokonując rejestracji na szkolenia, akceptujesz zasady zawarte w Polityce Prywatności znajdującej się na tej stronie.

Serwis zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Polityce Prywatności. Każdą osobę w jakikolwiek sposób wykorzystującą Serwis obowiązuje aktualna Polityka Prywatności.

Jakiekolwiek wprowadzane zmiany nie wpływają na podstawową zasadę: Serwis nie sprzedaje i nie udostępnia osobom trzecim danych personalnych czy adresowych użytkowników serwisu.

Dane osobowe

W czasie korzystania z Serwisu możesz być poproszony o podanie niektórych danych osobowych poprzez wypełnienie formularza lub też w inny sposób. Wymagamy tylko tych danych, które są niezbędne dla realizowania funkcji Serwisu. Niepodanie wymaganych danych zablokuje czynność, której one dotyczyły.

Niezapowiedziane wiadomości

Serwis zastrzega sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości osobom, których dane kontaktowe uzyskane zostały dzięki działalności związanej z Serwisem. Pod tym określeniem rozumiemy informacje odnoszące się bezpośrednio do Serwisu i realizowanych przez niego funkcji lub związane z działalnością podmiotów współpracujących z Serwisem.

Cookies

Niektóre obszary Serwisu mogą wykorzystywać cookies, czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera internauty, identyfikujące go w sposób potrzebny dla wykonania danej operacji.

Cookies są nie są szkodliwe dla komputera, ani dla jego użytkownika oraz jego danych.

Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę i nieusuwanie ich z dysku.

Partnerzy i inne podmioty

Polityka Prywatności nie dotyczy serwisów i firm, których dane kontaktowe podane są w serwisie lub w e-mailach.