Czytanie to nic innego, jak dekodowanie symboli graficznych, tworzących tekst. Najpierw rozpoznajemy wzrokiem kształt liter lub wyrazów, odszukując w pamięci ich brzmienie i znaczenie. Następnie analizujemy wzajemne relacje między wyrazami i zdaniami, starając się zrozumieć ich ogólny sens — dosłowny i przenośny. Całemu procesowi przetwarzania tekstu towarzyszą skomplikowane operacje myślowe, dzięki którym po zamknięciu książki pamiętamy jej treść i możemy się do niej odnosić. Wiadomo jednak, że nie wszyscy potrafimy czytać tak samo sprawnie.

Tempo czytania przeciętnego, dorosłego człowieka wynosi od 150 do 250 słów na minutę, a najnowsze badania wskazują na przerażająco niski stopień zrozumienia i zapamiętywania treści. Oznacza to, że książkę 300 stronicową będziemy czytać ok. 8 godzin (bez przerwy), a zapamiętamy z niej do 50% informacji, niekoniecznie najistotniejszych. Wszystko zależy od rodzaju tekstu, naszej motywacji, oraz stanu psychofizycznego.

Przeciętne umiejętności nie są jednak równe przeciętnym możliwościom. Wolne tempo czytania i niski stopień rozumienia tekstu są wynikiem specjalnych zabiegów edukacyjnych — jesteśmy po prostu tego uczeni. Zmieniając swoje nawyki i ucząc się prawidłowych strategii jesteśmy w stanie czytać kilka razy szybciej, ze zdecydowanie lepszym zrozumieniem.

Tempo 1000 słów na minutę jest w zasięgu każdego przeciętnego człowieka. Aby do niego dojść, trzeba tylko zapomnieć o swoich dotychczasowych nawykach i przekonaniach, wyznaczyć sobie konkretny cel i ćwiczyć według wskazówek ekspertów.

Szybkie czytanie to nie tylko dekodowanie znaków graficznych i rozumienie treści, ale także odpowiednie przygotowanie do tego procesu, oraz wyłonienie najważniejszych informacji i zapamiętanie ich.

Oto 5 kroków, które pomogą Ci czytać szybciej, z lepszymi efektami:

1. Wyznacz sobie cel czytania!
2. Zanim zaczniesz czytać, zrób przegląd książki!
3. Ułóż konkretne pytania do celów!
4. Czytanie – tajemnica sukcesu
5. Po przeczytaniu tekstu – zrób notatki!