Do czytania powinniśmy zasiąść nie tylko z listą celów, ale także z listą konkretnych pytań do tekstu. Jeśli np. naszym celem jest zebranie materiałów do pracy na określony temat, możemy zapisać pytania, dotyczące szczegółowych treści, które chcemy zawrzeć w pracy. Dzięki temu będziemy mogli skupić się tylko na tych fragmentach tekstu, które są faktyczną odpowiedzią na nasze pytania. Kiedy już mamy listę pytań możemy przystąpić do najważniejszego etapu – czytania.